Syndic

De naamloze vennootschap nv Immobilia Bel Air is gelegen op een uiterst commerciële centrale ligging op de Zeedijk te Mariakerke-Oostende (ter hoogte en rechtover het Mediacenter). Nv Immobilia Bel Air is gespecialiseerd in verkoop en verhuur van appartementen te Mariakerke en te Raversijde. Nv Immobilia Bel Air zal zich bijgevolg in geen enkele residentie kandidaat stellen voor het bekomen van het mandaat van syndicus.

Voor duurzaam en efficiënt beheer van appartementsgebouwen verwijst de nv Immo Bel Air graag zijn klanten door naar het gespecialiseerde syndicbureau www.agencemarimmo.be gelegen te Mariakerke Oostende, Zeedijk 148 bus 258 (Tel. 059/70.50.10).

Agence MARIMMO bvba
Zeedijk 148 bus 258
8400 Oostende

Tel. 059/70.50.10
Fax. 059/50.89.97

Open van 10h00 tot 12h30 en van 14h00 tot 18h
Gesloten op woensdag en zondag.

Email: agence.marimmo.bvba@telenet.be
Email: syndic.strandplein@agencemarimmo.be
Website: www.agencemarimmo.be