Immobilia Bel Air & mar'immo

Strandplein Zeedijk

Strandplein Zeedijk
Zeedijk 148 Bus 258, 8400 Oostende Tel. 059 70 50 10 syndic.mariakerke@agencemarimmo.be Noodnummer 0476 88 94 17

Bredene – Duinen

Bredene – Duinen
Duinenstraat 328, 8450 Bredene Tel. 059 51 74 35 syndic.bredene@agencemarimmo.be Noodnummer 0496 25 96 62

Stad

Stad
Leopold II-laan 4, 8400 Oostende Tel. 059 24 20 10 syndic.stad@agencemarimmo.be Noodnummer Stad 0474/17.78.95

Middelkerke

Middelkerke
Zeedijk 107 - 8430 Middelkerke 059/411 111 syndic.middelkerke@agencemarimmo.be verkoop.middelkerke@immo-bel-air.be

Onze troeven

Niettegenstaande onze onafhankelijkheid kan onze vennootschap terugvallen op vaste leveranciers. Onze onafhankelijkheid ten aanzien van leveranciers bewijzen wij door minimum een semestriële evaluatie. Wij houden er een uitgebreid offertebeleid op na, wanneer werken zich opdringen.   Door onze zware portefeuille kunnen wij voor verenigingen van mede-eigenaars die het wensen  ook goedkopere tarieven bedingen leveranciers elektriciteit, gas , liftmaatschappijen, … edm. 
 
Behoudens beslissing algemene vergadering, doen wij voor bouwtechnische problemen enkel een beroep op ervaren en vakbekwame vaklui die werken tegen aanvaardbare correcte prijzen.

Omdat wij reeds het beheer waarnemen in vele residenties kunnen wij scherpe prijzen bedingen bij leveranciers. Vele residenties beheren betekent ook voor u het voordeel dat wij binnen de kortste tijd kunnen rekenen op ons lokaal uitgebouwde netwerk van vakbekwame vaklui die herstellingen of andere ongemakken in een zeer korte termijn kunnen oplossen.
Op het liggingsplan merkt u dat bvba Syndicbureau Agence Mar’immo vlot te bereiken is en bovendien een gratis parkeermogelijkheid biedt in de onmiddellijke omgeving. Onze klanten mogen zeker fier zijn zich te associëren met ons bureau gelet op een volledig verzorgde en aangepaste accommodatie. Deze aangepaste accommodatie laat tevens onze ervaren- en gespecialiseerde medewerkers toe optimaal te presteren in een aangenaam kader. Naast de automaticiteit, de op maat gemaakte ergonomische bureau-inrichting, een volledig functioneel archief, beschikt het agentschap tevens over 3  comfortabele eigen vergaderzalen alleen uitgerust met beamer : een comfortabele vergaderzaal op de Zeedijk (Syndicbureau Mar’immo Strandplein) een vergaderzaal in de Duinenstraat (Bredene – Duinen) en een vergaderzaal in de Leopold-II laan (Syndickantoor Mar’immo Stad) . Ook vergaderingen van zeer  grote mede-eigendommen worden belegd in aparte geschikte vergaderzalen en - uitzonderlijk op vraag van klanten – ook in discrete café's.
Alle inkomende facturen en rekeninguittreksels worden dagdagelijks bijgehouden en verwerkt.

Wat afrekeningen betreft, wensen wij eerst en vooral aan te merken dat wij steeds een gebouw beheren als een goede huisvader en erop toezien dat de gelden efficiënt en correct aangewend worden. We werken dus met het syndicprogramma Organimmo. Deze softwareboekhouding is conform het nieuw wettelijk boekhoudplan. Iedere mede-eigenaar krijgt dus een zeer overzichtelijke en uiterst gedetailleerde, begrijpbare globale-  individuele afrekening. De afrekeningen zijn dus tot in de puntjes verzorgd en bovendien wordt tevens een gedetailleerde balans mee verstuurd zodat iedere mede-eigenaar perfect op de hoogte is van de financiële situatie van zijn mede-eigendom. Afrekeningen kunnen desgewenst ook in de Franse taal bekomen worden.
 
De tijd dat syndici complexen en residenties vanuit een omgebouwde slaapkamer uit hun woning of appartement beheren is niet meer van deze tijd. Transparantie en professionaliteit kunnen ons inziens enkel mede tot stand gebracht worden via een open kantoor dat voor elke mede-eigenaar toegankelijk dient te zijn.

Een groot pluspunt is ons lokaal netwerk.    U hoeft  dus niet ver  te lopen en bij probleemstelling ken het  probleem  direct aangepakt worden en kan direct gehandeld worden.    We hebben dus een syndicbureau in Mariakerke – Stad Oostende en Bredene Duinen.
 
Bvba Syndicbureau Agence Mar’immo is gans het jaar open, elke dag van 9 h 00 tot 12 00.   De dossiersbeheerders van uw verenigingen werken  met gesloten deuren elke namiddag maar blijven wel telefonisch bereikbaar ingeval van nood tijdens de diensturen op het vast toestel .  Onze dossiersbeheerders van uw vereniging van mede-eigenaars  zijn in de namiddag ook bereikbaar mits voorafgaandelijk afspraak of gewoon via mail.   Ook kunnen eigenaars mede-eigenaars in namiddag terecht in ons bureau via de receptie.     Belangrijk is ook  dat men steeds persoonlijk  (wij doen geen beroep op onwetende callcenters) telefonische permanentie bereikt kan worden via het noodnummer 0476/88 94 17 (voor gebouwen van syndicuskantoor Mar’immo Strandplein )   en het noodnummer 0474/177895  (voor gebouwen syndickantoor Mar’immo Stad) . Door onze persoonlijk permanentie 24 op 24 uur, ook op zon- en feestdagen (via het syndicbureau Mar’immo Strandplein) , kan elk dringend probleem of noodgeval onmiddellijk behandeld worden
 
Elke vergadering wordt op grondige wijze voorbereid. Dit laat ons toe de algemene- of bijzondere vergaderingen op structurele wijze te laten verlopen. De notulen van de vergadering worden door ons steeds binnen de wettelijke opgelegde termijn  na de vergadering gedetailleerd, gemotiveerd en waarheidsgetrouw aan alle mede-eigenaars schriftelijk weergegeven. We maken daarvan een erezaak; alsook wat betreft het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering!
Het dagelijks financieel-, administratief- en technisch beheer van appartementsgebouwen is in handen van een ervaren gedreven team, die fulltime en met de nodige empathie borg staan voor continuïteit en hun gekende kordate aanpak.    
Dit gespecialiseerd team heeft reeds zijn bekwaamheid, onpartijdigheid en kennis bewezen in de vele appartemen tsgebouwen die het syndicusbureau Mar’immo werden toevertrouwd. Hilde, Geoffrey, Davy en Peter leiden tevens de algemene- of bijzondere vergaderingen in goede banen en zijn tijdens het jaar dagdagelijks het aanspreekpunt bij probleemstelling.

Eigenaars die al jaren beroep op ons doen weten dat hier geïnvesteerd is in zeer deskundig ervaren personeel  die allen  talloze bewezen resultaten  hebben op financieel - , administratief en juridisch en technisch vlak.

De kwaliteit van bekwame mensen geschikt voor de job is voor ons het allerbelangrijkste  !    Gelet op ons groot team hebben wij ook de nodige ademruimte voor het aannemen van nieuwe verenigingen van mede-eigenaars.
Deze ervaren arbeidskrachten in vast dienstverband zorgen dat het onderhoud, kleine herstellingen en andere kleine ongemakken binnen de korst mogelijke termijn (en als het vereist is zelfs buiten de diensturen)worden verholpen. Deze facultatieve dienstverlening (extra service) is niet alleen praktisch maar andermaal ook kostenbesparend.
 
Een blokpolis dekt de schade aan de privatieve en gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Als extra belangloze service staan we de eigenaars ook bij voor privatieve gedekte schade teneinde een vlotte schadeloosstelling te bekomen. We wonen ook alle expertises bij. Onnodig te zeggen dat we alle experten kennen en in geval van cijfermatige discussie we steeds de mede-eigenaars (en niet de maatschappij) bijstaan om het dossier in de goede richting te sturen.
 
Ondanks ons arbeidsintensief, flexibel en correct beheer kunnen wij, voor middelgrote en grote appartementsgebouwen of garagecomplexen, aan de mede-eigenaars een zeer concurrentieel honorarium aanbieden dat rekening houdt met het takenpakket dat opgemaakt wordt in samenspraak met alle eigenaars.
Dat wij voordeliger of eventueel voordeliger kunnen zijn dan andere grote agentschappen heeft alles te maken met onze kostenstructuur. Zoals reeds gemeld, werkt één van de zaakvoerders zelf full-time actief mee aan het dagdagelijks beheer van de appartementsgebouwen.
 
Voor specifieke opvolging van  zware investeringswerken (brand, gevelrenvoatie …) wordt voor het ter beschikking stellen van een gespecialiseerd medewerker een afzonderlijk ereloon aangerekend conform overeenkomst met de desbetreffende VME.
 
Ruim 200 appartementsgebouwen, gaande van 5 tot 160 eenheden, dat verdien je niet zomaar in iets meer dan 20 jaar tijd. Informeer u rustig over onze werking bij de honderden tevreden mede-eigenaars waar we probleemloos en bij unanimiteit van stemmen worden her gemandateerd als syndicus van hun vereniging. Syndicbureau Agence Mar’immo staat voor het scheppen van een meerwaarde en werkt minstens kostenbesparend. De gebouwen waar wij het mandaat van syndics uitvoeren, mogen gezien worden. Referentielijst met vermelding van een aantal kleine, middelgrote en grote gebouwen vindt u op de pagina in bijlage
 
Velen voelen zich geroepen om het mandaat van syndicus op zich te nemen, weinigen zijn uitverkoren en houden het bij de eerste grote probleemstelling al vlug voor bekeken. Gelet op de steeds wijzigende wetgevingen, de toenemende complexiteit, de rechtspersoonlijkheid die van kracht is geworden sinds 1 augustus 1995 is het, ons inziens, van belang enkel met een professionele beheerder  gespecialiseerd in deze materie samen te werken (we hebben ook meerdere erkende BIV – syndici in huis. Kantoren die het syndicschap niet als hoofdactiviteit uitvoeren of onderbemand zijn kunnen daarin weinig hulp bieden ons inziens. Via externe organisaties en door bijscholing (via notaris en –advocatenassociaties, het bijwonen van seminaries, bedrijfsrevisorencursussen ,ons lidmaatschap van de confederatie van immobiliënberoepen, contacten met studiebureaus) kunnen wij onze kennis voortdurend optimaliseren aan de vigerende regelwetgevingen of vormvereisten.
 
Zoals de deontologie van het BIV voorschrijft, hebben wij - in het belang van de mede-eigendom - bovenvermelde verzekeringen afgesloten bij diverse verzekeringsmaatschappijen  waaronder ook voor alle erkende vastgoedmakelaars het syndicbureau Mar’immo  de verplichte Concordia verzekering van BIV met het polisnummer 730.390.160
 
We leven in een digitaal tijdperk.      Verenigingen van mede-eigenaars die het destijds beslisten aan de digitale evolutie te willen participeren hebben allemaal een login met unieke aanmeldingscode.
Zo kon men via deze login statuten gebouw raadplegen , alle notulen van de gebouwen, plannen, offertes ….
 
Ook bieden wij een nog verfijnder portaalsysteem aan.    Vermeld systeem voorziet in een online platform voor de VME  waar ondermeer  in real-time  toegang genomen kan worden tot de gebouwenagenda, gebouwenprikbord (bvb in real time op het prikbord zal  u bvb lezen ketel defect  en de genomen stappen tot herstel)  , facturen en andere relevante documenten.     In dat systeem kan u ook klachten melding en opvolgingsysteem gekoppeld aan de klacht kunnen volgen.
 
Het portaal is een zeer uitgebreid gegeven dat continu in ontwikkeling is  en zorgt voor transparantie in real time.
 
Via ons softwarehuis streven wij op termijn ook naar een app die toegankelijkheid voor u nog dient te vergemakkelijken.
Door goede opvolging in de loop der jaren behouden wij onze toevertrouwde residenties. We hebben dus reeds bewezen geen ééndagsvlieg te zijn en mogen dus ons syndicbureau stilaan een gevestigde waarde noemen. Jaarlijks groeit onze portefeuille en we aanvaarden nog een beperkt aantal nieuwe gebouwen. Door deze beperking zijn wij er ook in de toekomst van overtuigd, een zeer goede en persoonlijke (door spreiding in acceptatie kennen wij bijna alle eigenaars persoonlijk) service te kunnen bieden.

Wist je dat wij als syndicus in meer dan 200 appartementsgebouwen sinds jaren het vertrouwen genieten van de mede-eigenaars. Ook u wenst een solide betrouwbare partner voor het beheer van uw mede-eigendom ?
 
Onnodig te melden dat wij steeds zo objectief mogelijk ons werk wensen uit te voeren en de statuten van het gebouw steeds toepassen.Na uitvoering gesprek met de mede-eigenaars weten we wat er verlangd wordt.Elke VME is anders en heeft z’n eigenheid.We respecteren de wensen van onze klanten binnen de bestaande wettelijke reglementeringen .Op te merken is datop vraag van diezelfde mede-eigenaars zowel een gebouw optechnisch- als financieel vlak kan gesaneerd worden.Met meer dan 10 fulltime gespecialiseerde medewerkers op ons syndicbureau hebben wij wel de capaciteit en voldoende tijd vrijmaken om nieuwe vereniging van mede-eigenaarste aanvaarden.Vraag gerust offerte aan Hilde, Geoffrey , Davy of Peter  (059/70.50.10).