Immobilia Bel Air & mar'immo

Onze troeven

Syndicusbureau bv Agence Mar’immo Strandplein Oostende is gans het jaar open, elke dag van 9h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 18h00. De buildingmanager van uw VME is elke voormiddag tijdens de voormiddag aanspreekbaar. In de namiddag wordt gevraagd enkel uw buildingmanager te contacteren ingeval van nood. Daar voor nauwkeurig resultaat uw buildingmanager zich moet kunnen concentreren op zijn of haar dossiers van uw vereniging van mede-eigenaars.
Het hoofdkantoor Zeedijk 148 is al 25 jaar open 7 op 7 ook op zon en feestdagen (velen praten wij doen het !) met uitzondering van 25 december en 1 januari.
 
De syndicuskantoren Mar’immo Middelkerke en Mar’immo Stad zijn gesloten op zon- en feestdagen. Het kantoor Bredene is gesloten in de namiddag, op dinsdag en op zon- en feestdagen.
Ook buiten de diensturen kan het kantoor door persoonlijke (wij doen geen beroep op onwetende callcenters) telefonische permanentie bereikt worden via het noodnummer 0476/88 94 17 of 0474/177 895. Door onze persoonlijk permanentie 24 op 24 uur, ook op zon- en feestdagen, kan elk dringend probleem of noodgeval onmiddellijk behandeld worden.
Wat afrekeningen betreft, wensen wij eerst en vooral op te merken dat wij steeds een gebouw beheren als een goed huisvader en erop toezien dat de gelden efficiënt en correct aangewend worden. Wij werken met het syndicprogramma Organimmo. Een van de belangrijkste onderdelen van dit sofwarepakket voor syndici is uiteraard de boekhouding. Zowel een kleine als grote residentie onderwerpen wij aan de strengste regels van het opgelegde boekhoudplan. Iedere mede-eigenaar krijgt dus een zeer overzichtelijke en uiterst gedetailleerde, begrijpbare individuele afrekening. De afrekeningen zijn dus tot in de puntjes verzorgd en bovendien wordt tevens een gedetailleerde balans mee verstuurd zodat iedere mede-eigenaar perfect op de hoogte is van de financiële situatie van zijn mede-eigendom. Afrekeningen kunnen desgewenst ook in de Franse taal bekomen worden. Onnodig te zeggen dat wij ook water- en verwarmingsafrekeningen verwerken.
Niettegenstaande onze onafhankelijkheid onze kan vennootschap terugvallen op vaste leveranciers. Onze onafhankelijkheid ten aanzien van leveranciers bewijzen wij door minimum een semestriële evaluatie. Wij houden er uiteraard ook een uitgebreid offertebeleid op na, zeker wanneer grotere werken zich opdringen.
Mits de nodige voorafgaandelijke akkoorden met de desbetreffende VME of RVME doen wij voor kleine dagdagelijkse problemen een beroep op onze eigen klusjesdienst die snel en uiterlijk dezelfde dag ter plaatse om storende ongemakken in uw residentie in een mum van tijd te verhelpen.
 
Behoudens beslissing algemene vergadering, doen wij voor bouwtechnische problemen enkel een beroep op ervaren en vakbekwame vaklui die werken tegen aanvaardbare correcte prijzen.

Door onze marktpositie kunnen wij scherpe prijzen bedingen bij leveranciers door ondermeer het afsluiten van raamcontracten en het organiseren van groepsaankopen. Denk bijvoorbeeld aan de eenheidsprijzen gas, liftcontracten, uitgebreider verzekeringspolissen tegen zelfde financiële voorwaarden enz. ... Dit schaalvoordeel betekent ook voor u dat wij binnen de kortste tijd kunnen rekenen op ons lokaal uitgebouwde netwerk van bekwame vaklui die herstellingen of andere ongemakken ook hier op zeer korte termijn kunnen oplossen.
 
Leveranciers die veelvuldig met ons samenwerken dienen bovendien verplicht service te bieden op zon- en feestdagen. Enkel mits deze opgelegde vereiste en in geval van nood kan een vereniging van mede-eigenaars en z’n eigenaars optimaal vlug en goed uit de nood geholpen worden.
Op het liggingsplan merkt u dat de syndicusbureaus van Agence Mar’immo in uw directe praktische omgeving liggen en steeds vlot te bereiken zijn. Ook is er in elke vestiging steeds een gratis parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving. Onze klanten mogen zeker fier zijn zich te associëren met onze syndicusbureaus gelet op een volledig verzorgde en aangepaste accommodatie. Deze aangepaste uiterst professionele accommodatie laat tevens onze medewerkers toe optimaal te presteren in een aangenaam kader. Nav de Corona keken we ook dat zowat elke werknemer tegenwoordig z’n eigen bureauruimte heeft.
 
Naast de automatisatie, de informatisering , de op maat gemaakte ergonomische bureau-inrichting, een volledig functioneel archief , beschikken onze syndicbureaus zowel voor het hoofdkantoor op Zeedijk/Strandplein Oostende alsook de andere syndicbureau’s te Bredene, Mar’immo Stad en Middelkerke elk over hun eigen comfortabele vergaderzaal waar u de notulen , begrotingen , … en voorstelling werken nauwkeurig kunt mee volgen. Ook vergaderingen van grote mede-eigendommen worden belegd in aparte geschikte vergaderzalen en - uitzonderlijk op vraag van klanten - in de weinig discrete café's.
Elke vereniging van mede-eigenaars kiest een interne of externe commissaris voor controle van de rekeningen. Meestal wordt deze functie waargenomen door boekhouders, belastingscontroleurs , professoren enz… Op een apart bureau van de syndicus krijgt de rekeningcommissaris de mogelijkheid om alle bankuittreksels, alle facturen en balansen zelfstandig te controleren. Uiteraard ziet de rekeningcommissaris na of de rekeningen door de mede-eigenaars zelf correct betaald werden … Naderhand wordt een schriftelijk verslag opgemaakt die voorafgaandelijk en tijdig aan de syndicus wordt afgeleverd. Vervolgens krijgt de rekeningcommissaris ook de kans zijn of haar relevante bevindingen aan de algemene vergadering toe te lichten.
De tijd dat syndici complexen en residenties vanuit een omgebouwde slaapkamer uit hun woning of appartement beheren is niet meer van deze tijd. Transparantie en professionaliteit kunnen ons inziens enkel mede tot stand gebracht worden via een open kantoor dat voor elke mede-eigenaar toegankelijk dient te zijn. Opgelet omdat onze buildingmanagers geen gaatjes vullen met praatjes zijn ze ’s middags enkel aan te spreken op afspraak. Onze buildingmanagers zijn immers unaniem akkoord dat zij de beste prestaties en resultaten kunnen neerzetten als ze geconcentreerd kunnen werken . In deze optiek vragen wij onze mede-eigenaars voor kleine dagdagelijkse problemen de ondersteunende medewerkers aan de balie te contacteren voor oplossing voor dagdagelijks kleine problemen.
Elke vergadering wordt op grondige wijze voorbereid. Dit laat ons toe de algemene- of bijzondere vergaderingen op structurele wijze te laten verlopen. De notulen van de vergadering worden na deskundige voorbereiding op de vergadering gemaakt, geprojecteerd en ondertekend. Vervolgens wordt een afschrift van de originele notulen steeds binnen de wettelijke periode na de vergadering gedetailleerd, gemotiveerd en waarheidsgetrouw aan alle mede-eigenaars schriftelijk overgemaakt. We maken daarvan een erezaak; alsook wat betreft het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering!
Het dagelijks financieel-, administratief- en technisch beheer van appartementsgebouwen is in handen van een gespecialiseerd team, die fulltime en met de nodige empathie borg staan voor continuïteit en hun gekende kordate aanpak.
Bovenvermelde krachten hebben reeds allen hun bekwaamheid, onpartijdigheid en kennis bewezen in de vele appartementsgebouwen die het agentschap Mar’immo werden toevertrouwd de laatste 25 jaar. Denk maar aan resultaatdossiers zoals volledige dak- en gevelrenovatie, vernieuwing liften, gedeeltelijke heropbouw gebouwen na ernstige branden, renovatie stooklokalen; vernieuwing inkomhallen, oplossen van stabiliteitsproblemen in gebouwen, oplossen asbestproblematiek, oplossen van overgenomen gebouwen die op lijst van onbewoonbare gebouwen stonden, oplossen van gebouwen die boekhoudkundig totaal verwaarloosd waren bij overname, het winnen van talrijke zware bouwprocedures, enz. … Onze buildingsmanagers leiden tevens de algemene- of bijzondere vergaderingen in goede banen en zijn tijdens het jaar de hoofdverantwoordelijke voor uw vereniging. Zij worden bovendien gesteund door andere  sterke teamleden die zich eveneens inzetten voor het fulltime beheren van gebouwen.
 
Hier huist dus deskundig personeel die er voor zorgt dat de gemaakte investeringen renderen. Een gezonde mix van jong en ervaren personeel die al jaren voor standvastigheid in vereniging van mede-eigenaars zorgen. Zo werken in het syndicbureau Mar’immo 4 erkende BIV syndici, diverse mensen die een bachelor of master opleiding met succes hebben genoten. Er wordt dagdagelijks hard en met het hart gewerkt door de uitvoerende zaakvoerder en algemeen directeur, de buildingmanager en andere ondersteunende krachten die voor een zorgeloos beheer in uw vereniging zorgen.
 
Kenners erkennen direct het verschil in kwaliteit. Samen heeft het Mar’immo team meer dan 100 jaar ervaring, vormen zij een hecht team waar ervaringen onderling gedeeld worden en die z’n specialisten heeft zowel op (bouw)technisch, juridisch, financieel en administratief vlak om ook voor uw VME gunstige resultaten neer te zetten. Hoewel we niet de pretentie hebben alles te weten , vragen we ons af met welk probleem we nog niet geconfronteerd zijn in een VME. En als we het een keer eens niet weten dan mogen we steeds gratis bevragen via externe topstudiebureaus of topadvocaten (een goede architect of een goede advocaat heeft geen syndicbureau maar heeft wel een studiebureau of advocatenkantoor ons inziens) waar we geregeld mee samenwerken. Ook een groot pluspunt is dat als de zaakvoerder, buildingmanager of algemeen directeur op de vergadering zitten en op het moment van vergaderen niet kunnen handelen, zij op dat moment vervangen worden door een ondersteunende ervaren backup syndicus die alle gebouwen van Mar’immo technisch goed kent zodat er direct de juiste oplossing is. Ook hier onderscheiden we dus van anderen !
 
Een kantoor die gedurende meer dan van 25 jaar elke dag open is en z’n verantwoordelijk neemt … We zijn er overtuigd van dat in Oostende geen enkel syndickantoor als Mar’immo meer service en resultaat heeft geboden de afgelopen 25 jaar.
Deze ervaren arbeidskrachten in vast dienstverband zorgen dat het onderhoud, kleine herstellingen en andere kleine ongemakken binnen de korst mogelijke termijn (en als het vereist is zelfs buiten de diensturen)worden verholpen. Dit is niet alleen praktisch maar andermaal kostenbesparend.
Een blokpolis dekt de schade aan de privatieve en gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Als extra belangloze service (wij verkopen bewust geen verzekeringen) staan we de eigenaars ook bij voor privatieve gedekte schade teneinde een vlotte schadeloosstelling te bekomen. We wonen ook alle expertises bij. Onnodig te zeggen dat we alle experten kennen en in geval van cijfermatige discussie we steeds de mede-eigenaars (en niet de maatschappij) bijstaan om het dossier in de goede richting te sturen.
Ondanks ons arbeidsintensief, flexibel en correct beheer kunnen wij, voor middelgrote en grote appartementsgebouwen of garagecomplexen, aan de mede-eigenaars een zeer concurrentieel honorarium aanbieden dat rekening houdt met het takenpakket dat opgemaakt wordt in samenspraak met alle eigenaars.
Dat wij voordeliger of eventueel voordeliger kunnen zijn dan andere agentschappen heeft alles te maken met onze deskundigheid. Zo werkt één van de zaakvoerders en de algemeen directeur zelf full-time actief mee aan het dagdagelijks beheer van de appartementsgebouwen.
 
Voor onze nieuwe vestiging in Middelkerke zijn wij nog op zoek naar nieuwe residenties uit Middelkerke en Westende die plaatselijk te Middelkerke zullen beheerd worden en onder leiding komen te staan van een zeer sterke syndicus met ervaring.
 
Voor het post-corona tijdperk erkennen wij dat het maandelijkse syndicusloon een bepalende factor zal zijn.
 
Daarom bieden wij diverse formules aan. Voor nieuwe verenigingen van mede-eigenaars die nog geen klant zijn bij het syndicusbureau Mar’immo bieden wij nu ook de economische “Bronzen” formule aan. Deze formule houdt de zaken simpel en zorgt dat u met alles wettelijke punten in orde bent in uw VME. Uiteraard bieden wij ook de vertrouwde “Silver” en de zorgeloze “Gold” formule aan.
 
Besparen is echter niet inboeten op service en kwaliteit.
 
Vergelijk uw huidig maandelijks ereloon met ons syndicusereloon en vraag een een vrijblijvende offerte via :
 
syndic.strandplein@agencemarimmo.be;
syndic.stad@agencemarimmo.be;
syndic.bredene@agencemarimmo.be;
syndic.middelkerke@agencemarimmo.be
 
 
of vraag gewoon offerte aan via 0476/88 94 17
Tientallen appartementsgebouwen, garagecomplexen, domeinen, bedrijfscomplexen…, gaande van 5 tot 165 eenheden, dat verdien je niet zomaar in iets meer dan 25 jaar tijd. Informeer u rustig over onze werking bij de honderden tevreden mede-eigenaars waar we probleemloos en bij unanimiteit van stemmen worden hergemandateerd als syndicus van hun vereniging. Syndicbureau Agence Mar’immo staat voor het scheppen van een meerwaarde en werkt minstens kostenbesparend. De gebouwen waar wij het mandaat van syndics uitvoeren, mogen gezien worden. Zie ondervermeld een aantal kleine, middelgrote en grote gebouwen.
We beheren geen gebouw thuis van achter ons bureau. We gaan geregeld ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, analyses te maken, de goedgekeurde werken te bespreken en op te volgen zodat maximaal resultaat voor de gemaakte investering wordt bekomen en het vastgestelde probleem in een mum van tijd wordt verholpen.
Velen voelen zich geroepen om het mandaat van syndicus op zich te nemen, weinigen zijn uitverkoren en houden het bij de eerste grote probleemstelling al vlug voor bekeken. Gelet op de steeds wijzigende wetgevingen, de toenemende complexiteit, de steeds wijzigende wetgeving inzake mede-eigendom, ons inziens, van belang enkel met een professionele beheerder (erkend door het BIV) gespecialiseerd in deze materie samen te werken. Kantoren die het syndicusactiviteit niet als hoofdactiviteit uitvoeren kunnen ons inziens niet functioneren als syndicus, syndicus is een specialisatie en alle teamleden van Mar’immo hebben 1 taak : fulltime beheren van residenties. Via externe organisaties en door bijscholing blijft ons team op de hoogte van alle wijzigingen en nieuwigheden van bijvoorbeeld vigerende regelwetgevingen of vormvereisten of nieuwe technieken.
Zoals de deontologie van het BIV voorschrijft, hebben wij - in het belang van de mede-eigendom - bovenvermelde verzekeringen afgesloten via het BIV die een globale polis heeft onderschreven. Ook hebben wij nog extra en andere verzekeringen afgesloten.
Door goede opvolging in de loop der jaren behouden wij onze toevertrouwde residenties. We hebben dus reeds bewezen geen ééndagsvlieg te zijn en mogen dus ons syndicbureau, na meer dan een kwarteeuw service een gevestigde waarde noemen. Zonder actieve prospectie groeit onze portefeuille en voor het eerst in jaren en na de Corona zullen we weer actief solliciteren en ons voorstellen op algemene vergaderingen.
Wist je dat wij tientallen verenigingen van mede-eigenaars beheren en meer dan 25 jaar het vertrouwen genieten van 1000den mede-eigenaars. Ook u wenst een solide betrouwbare partner voor het beheer van uw mede-eigendom ?
Er is een tijdje terug bewust zelf gekozen om niet langer samen te werken met bouwfirma’s. Het is immers bewezen dat wij in het verleden en recent verleden de belangen van diegene die onze opdrachtgever was met brio verdedigden; zijnde deze van de vereniging van mede-eigenaars. Dit bewezen wij in het verleden door zowat alle bouwprocedures voor de mede-eigenaars te winnen en dit uiteraard ten nadele van de bouwpromotoren. Laatste bracht uiteraard spanningen met zich zodat we liever niet op voorspraak van bouwfirma’s gekozen worden. We verkiezen dus op voorspraak van mede-eigenaars zelf gekozen te worden. Enkel op die manier is diezelfde mede-eigenaars zeker dat hun belangen worden verdedigd en niet deze van de bouwpromotor. We mogen dus gerust stellen dat wij veel ervaring hebben met opleveringsproblematiek en door onze deskundigheid 10.000den euro hebben gewonnen voor diverse VME’s.
Doordat wij volledig afhankelijk zijn van bouwfirma’s kunnen wij bovendien ook scherpere maandelijkse prijzen aan erelonen aanbieden voor nieuwbouwresidenties. Want voor alle duidelijkheid willen wij ons op vraag mede-eigenaars wel degelijk voorstellen op een algemene vergadering van een nieuwbouwresidentie.
Als één van toonaangevende syndici aan de Middenkust zijn we uiteraard mee met de tijd. De portaalsite is een gebruiksvriendelijke website die voor uw vereniging van mede-eigenaars is ontworpen en toonbeeld is van digitale transparantie en communicatie. Uiteraard vergeten wij de oudere mensen niet en deze krijgen op hun éénmalig verzoek alles nog schriftelijk thuisbezorgd of worden op de hoogte gehouden via de berichtenkast in hun residentie.
Agence Mar’immo is een gespecialiseerd autonoom syndicusbedrijf en is aan de Middenkust reeds meer dan 25 jaar in dezelfde wijk van Oostende gevestigd. Daar wij zowel in Bredene - Vuurtorenwijk, Oostende –Stad en in Raversijde + Middelkerke aardig wat mandaten van de eigenaars toevertrouwd kregen , hebben wij ook om onze klanten tegemoet te komen, geïnvesteerd in uitbouw van plaatselijk kantorennetwerk te Middelkerke , Oostende – Stad en Bredene. Hoewel niet de goedkoopste oplossing zijn we er immers sterk van overtuigd dat dit de praktische dienstverlening voor de klanten en het klantencomfort ten goede komt en tevens bevorderend  is voor ons team om op gemakkelijker wijze een gebouw te beheren en toezicht te houden.
 
Ook op te merken is dat al onze medewerkers aan de Middenkust wonen. We zijn er dus van overtuigd dat ons team door z’n jarenlange plaatselijke verankering veel beter van dienst kan zijn dan kantoren van buiten uw comfortzone.
 
Bij de overname vragen wij de eigenaars ook steeds goed na te denken over de arbeidsintensiviteit van het werk als syndicus. Het syndicusteam Mar’immo heeft voldoende arbeidskrachten die het beheer van nieuwe gebouwen aankunnen en syndicusbureau Mar’immo is een lokale organisatie met traditie die niet afhankelijk van één of twee personen en z’n deugdelijkheid reeds vele jaren heeft bewezen.
Het autonome Syndicbureau Mar’immo heeft haar eigen autonoom team die slechts 1 activiteit heeft; zijnde het fulltime beheren van appartementsgebouwen. Deze teamleden van de syndicus doen dus geen verkoop, geen verhuur … maar enkel en alleen het beheren van mede-eigendom. Nieuwe kandidaat syndicus – klanten die onze werking niet kennen, durven dit nogal eens verwarren.
 
Voor verkoop, vakantieverhuur en jaarverhuur verwijst Mar’immo graag z’n klanten door naar een andere  autonome en zeer gekende kantoor  nv Immobilia Bel Air. Dit verkoopkantoor beschikt immers ook over een eigen team aan specialisten (commercieel)  en zijn totaal andere personeelsleden  dan deze bij het syndicuskantoor  Mar’immo. In het naastgelegen huis kan u dus terecht voor uw vastgoedtransacties en bekomt u indien u syndicusklant bent bij Mar’immo een korting bij verkoop van uw pand. Dit is dus positieve synergie en meer dan één gespecialiseerde service  … die maar weinig kantoren kunnen aanbieden.
Voor onze nieuwe vestiging in Middelkerke zijn wij nog op zoek naar nieuwe residenties uit Middelkerke en Westende die plaatselijk te Middelkerke zullen beheerd worden en onder leiding komen te staan van een zeer sterke syndicus met ervaring.
 
Voor het post-corona tijdperk erkennen wij dat het maandelijkse syndicusloon een bepalende factor zal zijn .  
 
Daarom bieden wij diverse formules aan. Voor nieuwe verenigingen van mede-eigenaars die nog geen klant zijn bij het syndicusbureau Mar’immo bieden wij nu ook de economische “Bronzen” formule aan. Deze formule houdt de zaken simpel en zorgt dat u met alle wettelijke punten in orde bent in uw VME. Uiteraard bieden wij ook de vertrouwde “Silver” en de zorgeloze “Gold” formule aan.
 
Besparen is echter niet inboeten op service en kwaliteit.
 
 
Vergelijk uw huidig maandelijks ereloon met ons syndicusereloon en vraag een een vrijblijvende offerte via :
 
syndic.strandplein@agencemarimmo.be;
syndic.stad@agencemarimmo.be;
syndic.bredene@agencemarimmo.be;
syndic.middelkerke@agencemarimmo.be
 
 
of vraag gewoon offerte aan via 0476/88 94 1