Immobilia Bel Air & mar'immo
terug naar overzicht

Corona na 17/05/2020

maandag 20 juli 2020
UPDATE TIJDELIJKE MAATREGELEN N.A.V. CORONA - COVID 19
 
Geachte mede-eigenaars
Beste klanten
 
Zoals u weet kan u altijd  rekenen  op ons !    In deze bijzondere tijden werd uw residentie zowel voor als  tijdens verplichte sluiting   inzake   CORONA – COVID  -19  verder nauwkeurig  opgevolgd.     De eerste  heropstart na verplichte sluiting van alle immo – en syndicuskantoren in België  is binnenkort van kracht  en ook nu kan u op ons rekenen.
 
Via deze mail willen we u nog eens duidelijkheid verschaffen inzake de huidige situatie en gevolgen van de nieuwe
maatregelen getroffen door de overheid, op uw residentie:
Tot nader order blijft het houden van algemene vergaderingen verboden. 
De algemene vergaderingen die tot en met 30 juni 2020 niet kunnen plaatsvinden, kunnen in de periode 01 juli 2020 - 30 november 2020 rechtsgeldig opnieuw ingepland worden.
Heropstart B2C (Business to Consumer) vanaf 11 mei 2020
Dit betekent dat vanaf 11 mei de activiteiten op het terrein kunnen hervatten en het kantoor
opnieuw kan heropenen. De heropstart verloopt evenwel onder strikte voorwaarden, waarbij
zeker al de sociale afstandsregels en hygiëne-maatregelen ten aanzien van personeel en klanten moeten gerespecteerd worden. 
Zoals eerder gecommuniceerd blijft onze dienstverlening 7 op 7 verzekerd en kan u ons blijven bereiken
via het  gebruikelijke telefoonnummer  059/70 50 10 , e-mailadressen en ons online portaal. In die zin wordt, ook vanaf 11 mei 2020, geadviseerd om bezoeken aan het kantoor tot een absoluut minimum te willen beperken. Uiteraard blijft permanentienummer buiten de kantooruren operationeel voor noodgevallen.    Zie  syndicusidentificatiebord inkomhall van uw residentie 0476/88 94 17 of 0474/177.495.
U kan tijdens deze uitzonderlijke en uitdagende periode dus rekenen op syndicuskantoor Agence Mar’immo.
Van zodra het opnieuw toegestaan is om algemene vergaderingen te organiseren, maken wij een planning op en houden we u hiervan op de hoogte. Nu reeds willen wij u ook vragen om graag de nodige flexibiliteit aan de dag te willen leggen om de uitgestelde vergaderingen voor alle belanghebbenden binnen een redelijke termijn na de lockdown georganiseerd te krijgen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, zullen de vergaderingen dan ook in een aantal gevallen overdagplaatsvinden en/of gedurende de zomermaanden. Er wordt druk uitgekeken naar mogelijke
oplossingen voor het vlot en veilig laten verlopen van de algemene vergaderingen, met inachtname van alle richtlijnen.
We zijn er ons ten volle van bewust dat deze informatie heel wat vragen bij jullie oproept. Zelf wachten we ook op verdere verduidelijkingen vanwege de overheid en beroepsinstanties. Van zodra meer of nieuwe informatie beschikbaar is, brengen we onze klanten zo snel mogelijk hiervan op de hoogte.
We danken voor jullie begrip ,  blijven tot jullie dienst en wensen u en uw dierbaren vooral een goede gezondheid toe.
Met zonnige groeten,
Het team van Agence Mar’immo BVBA
Het volledige   syndicusteam van bv. Mar’immo