Immobilia Bel Air & mar'immo
terug naar overzicht

Laadpalen in VME's

woensdag 21 september 2022
Tegen 2026 moeten alle bedrijfswagens elektrisch zijn. Wie geen bedrijfswagen heeft, kijkt alleen al omwille van de hoge brandstofprijzen zelf uit naar een elektrisch voertuig. Maar hoe kan je een laadpaal laten installeren als je in een appartement woont? En wat als je als zo’n paal in de parkeergarage helemaal niet ziet zitten omdat je bang bent voor brand?

Weigeren kan niet
Kan de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) laadpunten weigeren? “Sinds 2019 hebben zowel mede-eigenaars als erkende nutsoperatoren het recht om kabels, leidingen en bijbehorende installaties aan te leggen in de gemene delen van het gebouw. Dus ook infrastructuur om een elektrische wagen op te laden. De eigenaar moet daarbij wel een procedure volgen waardoor de VME de kans krijgt om zich daartegen te verzetten. Maar zomaar vlakaf de installatie van een laadpunt weigeren of een veto stellen tegen een privélaadpaal, met alle kosten voor de installerende eigenaar, kan niet. De wet op de mede-eigendom voorziet slechts een paar situaties waarin er verzet kan worden aangetekend. Overigens is het nog helemaal niet zeker dat dat verzet ertoe leidt dat de installatie van dat laadpunt ook daadwerkelijk verhinderd wordt.”

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid blijkt dat elektrische voertuigen minder vaak spontaan ontbranden dan klassieke wagens.

Onbekend is onbemind.


De conclusie? De angst voor elektrische wagens in een ondergrondse parkeergarage komt in feite vooral neer op ‘onbekend is onbemind’. “Een brandincident krijgt veel meer aandacht als er een elektrische wagen bij betrokken is. In januari 2020 brandden er een paar honderd auto’s uit in een grote parkeergarage bij de luchthaven van het Noorse Stavanger. Meteen werd verondersteld dat een elektrische wagen de oorzaak was. Achteraf bleek uit het brandonderzoek dat het vuur in een Opel Zafira diesel ontstond…”