Immobilia Bel Air & mar'immo
terug naar overzicht

Onbegrijpelijk dat minister Geens tijdens de tweede coronagolf de algemene vergadering van appartementsgebouwen geen uitstel gunt

vrijdag 31 juli 2020
Minister Geens gunt algemene vergadering van appartementsgebouwen geen uitstel meer
(bron Cib 31/07/2020)

“Visie Geens valt op geen enkele wijze te verdedigen tegenover de syndici en mede-eigenaars die zich zorgen maken over hun gezondheid”
De syndici in ons land zijn niet te spreken over het standpunt van minister Geens om – ondanks de tweede coronagolf – de algemene vergadering van appartementsgebouwen geen uitstel meer te geven. De redelijke piste om algemene vergaderingen éénmalig uit te stellen naar 2021 werd verworpen. CIB Vlaanderen en Federia vinden het standpunt van de minister totaal onverantwoord. De syndici krijgen dit niet verkocht aan de talrijke mede-eigenaars die zich zorgen maken en hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen Covid willen nemen, door de contacten te beperken. Bovendien vinden syndici amper nog een geschikte locatie. “Je moet aan een horecazaak maar eens uitleggen dat er niet meer dan vier mensen aan een tafeltje mogen zitten en de bubbels maximaal tien personen mogen bedragen, terwijl je wel met 40 mensen een algemene vergadering mag organiseren.”

België telt meer dan 200.000 appartementsgebouwen, met daarin ongeveer anderhalf miljoen appartementen. In al die gebouwen moet jaarlijks een algemene vergadering worden gehouden. Zo kunnen de mede-eigenaars zich gezamenlijk buigen over belangrijke beslissingen zoals renovatie, gevelwerken, de boekhouding, … Wanneer die vergadering moet plaatsvinden, ligt vooraf vast: ieder jaar gebeurt dat tijdens de in het reglement van interne orde vastgelegde 15-daagse periode. Een algemene vergadering impliceert samenzitten met alle andere eigenaars in het gebouw. Dat kunnen er 5 of tien zijn maar in evenveel gevallen zijn het er 30, 50 of zelfs meer dan 100.

Dat we tijdens de coronacrisis bijzonder voorzichtig moeten zijn om dit al dan niet te laten doorgaan spreekt nogal voor zich. "Nochtans is dat precies de boodschap die de bevoegde minister van Justitie Koen Geens gisteren aan de sector gaf. Vreemd, want in het voorjaar was hij wel nog tot maatregelen bereid: algemene vergaderingen tot 30 juni konden uitgesteld worden en moesten binnen vijf maanden ingehaald worden. Dat was kunst- en vliegwerk, maar goed. In volle eerste golf bracht dit enige soelaas."

Let wel, de professionele syndici zijn geen voorstander van een algemeen verbod. Niet elke regio is immers een hotspot zoals Antwerpen. En, er zijn ook heel wat kleine appartementsgebouwen met slechts een beperkt aantal mede-eigenaars. We mogen niet vergeten dat elke algemene vergadering, ook in een kleiner gebouw, alleen kan doorgaan wanneer de strikte voorschriften uit het protocol van de vastgoedsector wordt gevolgd. Dus: met mondmasker, strikt anderhalve meter afstand en niet bewegen tijdens de vergadering, handhygiëne,… De voorschriften voor algemene vergaderingen zijn bijzonder strikt en garanderen de veiligheid. Indien een vergadering, bvb. in een kleiner gebouw daarmee veilig kan plaatsvinden, moet dat kunnen.

Maar, in grotere gebouwen en al helemaal in regio’s met een nieuwe Covid-uitbraak begrijpen we maar al te goed dat mede-eigenaars en syndici niet langer willen vergaderen. Luisteren ze daarmee immers niet net naar het advies van de virologen? Algemene vergaderingen organiseren lukt ook quasi niet meer. Je moet aan een horecazaak maar eens uitleggen dat er niet meer dan vier mensen aan een tafeltje mogen zitten en de bubbels maximaal tien personen mogen bedragen, terwijl je wel met 40 mensen een algemene vergadering mag inrichten. Geschikte zalen vinden, is dan ook een onmogelijke opdracht geworden.

Daarom voelt de beroepsvereniging CIB zich vandaag gedwongen om aan te dringen op een echte oplossing, opdat mede-eigenaars en syndici deze tweede golf en de coronacrisis kunnen doorstaan. Die oplossing moet minstens bestaan uit:
  • De mogelijkheid tot het overdragen van de algemene vergadering naar dezelfde 15-daagse periode in 2021, behoudens wanneer een dringende beslissing noodzakelijk is of wanneer één of meer mede-eigenaars, die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, verzoeken om een vergadering te organiseren.
  • Een tijdelijke verlaging van de unanimiteitsvereiste bij de schriftelijke besluitvorming tot een 4/5de meerderheid en dit minstens tot en met 31 december 2020, rekening houdend overigens met het feit dat ook tegen deze beslissingen op exact dezelfde wijze als bij een fysieke vergadering een procedure kan worden ingesteld bij de vrederechter.
  • Versneld onderzoeken van de mogelijkheid om een niet-fysieke vergaderwijze in het appartementsrecht in te schrijven. De sector heeft daartoe reeds een denkpiste aan de minister overgemaakt
We volgen de zaak verder op voor u.