Immobilia Bel Air & mar'immo
terug naar overzicht

Verbod op verhuur via Airbnb in reglement van orde nietig verklaard

donderdag 21 september 2023
Wanneer het reglement van mede-eigendom verhuur onbeperkt toelaat, kan de verhuur via Airbnb niet in het reglement van interne orde worden verboden. Zo oordeelde ook de Brugse vrederechter in een recent vonnis. 

Op 4 juli 2022 vonniste de vrederechter van Brugge (kanton III) dat het verbod inderdaad nietig is. Dit verbod wijzigt immers een regel opgenomen in het reglement van mede-eigendom, namelijk dat verhuur onbeperkt mogelijk is. De wet bepaalt (nu in artikel 3.85 §1 eerste lid BW) dat een wijziging van het reglement van mede-eigendom het voorwerp moet zijn van een authentieke akte. Het is niet toegelaten om deze wettelijke vereiste te omzeilen, en een wijziging bij onderhandse akte door te voeren door deze in het reglement van interne orde op te nemen.

De rechter maakt nog de interessante kanttekening dat een ingebruikneming van een appartement door de eigenaar aan vrienden of familie kosteloos voor kortdurende periodes sowieso niet en nooit in strijd is met de bepalingen van het algemeen reglement. Deze personen worden beschouwd als gasten van de eigenaar, ook bij afwezigheid van de eigenaar zelf.